Radio Puk FM 93.6FM

The NWU was officially established on January 1, 2004 as part of the South African government’s plan to transform higher education. In our case it happened that a historically white university and a historic black university were merged to create a new university where South Africans gathered from all walks of life.

The historic black university was the former University of North West, whose students were mostly black people from rural communities. The historically white university was the Potchefstroom University for Christian Higher Education, whose students were mostly Afrikaans speakers with a Christian background. A third party was the Sebokeng Campus of another largely black university, Vista, whose staff and students were assimilated.


Die NWU het amptelik op 1 Januarie 2004 tot stand gekom as deel van die Suid-Afrikaanse regering se plan om hoër onderwys te transformeer. In ons geval het dit gebeur dat ’n histories wit universiteit en ’n histories swart universiteit saamgesmelt het om ’n nuwe universiteit te skep waar Suid-Afrikaners uit alle vlakke van die lewe bymekaargekom het.

Die histories swart universiteit was die voormalige Universiteit van Noordwes, wie se studente meestal swart mense uit landelike gemeenskappe was. Die histories wit universiteit was die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, wie se studente meestal Afrikaanssprekendes met ’n Christelike agtergrond was. ’n Derde party was die Sebokengkampus van nog ’n hoofsaaklik swart universiteit, Vista, wie se personeel en studente assimileer is.

Dj’s / Omroepers:-
Stephan
Debbie
David
Kimmee
Bianca
Charonike
Janus
Louie